قبل از اجرای ایده خود ابتدا آن را با کارشناسان در میان بگذارید.

اگر خواهان ایجاد یک استارت آپ و یا یک ایده جدید می باشید. با ما تماس بگیرید !

وعده و ارزش ما

ما معتقدیم که توجه به همدلی، مشارکت و کار گروهی در بین گروه شرکت سرمایه‌گذاری مازیار، تنها راه اعتلای سازمان و کسب توفیق مادی و معنوی در بلندمدت است.