کافی شاپ های زنجیره ایی کوئیک کافه

Quick Cafe chain coffee shops

کافی شاپ های زنجیره ایی کوئیک کافه يكي ديگر از زير مجموعه های گروه مشاوره و سرمايه گذاری مازيار است.

گروه شرکتهای مازیار
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری