كانون نشر مانا

Mana Publishing Center

كانون نشر مانا يكي ديگر از زير مجموعه هاي گروه مشاوره و سرمايه گذاري مازيار است و در واقع موسسه اي است كه از نويسندگان نوپا حمايت ميكند تا هر كسي بتواند توانايى تبديل شدن به يك نويسنده را در خود رشد دهد. نويسندگي هم هنر است و هم فن، كه از تركيب اين دو مورد اثري جاويدان پديد خواهد آمد. اشخاصي بصورت ذاتي از آن بهره مند هستند و اشخاص ديگر ميتوانند بصورت اكتسابي به آن دست يابند. نوشتن يك كتاب قدم اول است و چاپ و پخش آن هم قدمي ديگر كه خود داراي مافيايي در اين بازار فرهنگي است. كانون نشر مانا در كنار شماست تا مسير را براي شما تسهيل كند. در ابتداي كار اگر نويسنده خوبي هم باشيد، بعد از اتمام كار نگارش و آماده سازي پيش نويس آن، كام شما تلخ خواهد شد چرا كه سراغ هر ناشري كه مي رويد با جواب منفي و محترمانه ” عدم هماهنگي اثر شما با سياستهاي ما ” روبرو خواهيد شد! اينجاست كه ميتوانيد از كانون نشر مانا كمك بگيريد و تمام موارد را بصورت واقع بينانه در اختيار بگيريد. مديريت اين مجموعه با خانم دكتر ماندانا تبريزي مي باشد كه خود ايشان نيز با داشتن تحصيلات درجه دكتري حقوق بين الملل و سمت محقق در يكي از مجموعه هاي سازمان ملل تا كنون دو مجموعه داستان را به اتمام رسانده اند. ايشان خود به تمام مشكلات پيش روي شما اشراف كامل دارند و به همين دليل اقدام به تاسيس اين مجموعه كردند تا ديگر دوستان و علاقه مندان به اين رشته ادبي را از اين مشكلات و مافياي موجود در اين صنف فرهنگي رها كند.

گروه شرکتهای مازیار
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری
مازیار میرباقری